Historia

„Ten, kto przez swoje życie poprawi i udoskonali los współczesnych lub całych pokoleń następnych – ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia.” 
Stanisław Staszic

 

FORMY PRZEDSPÓŁDZIELCZE

Źródła pisane wskazują, że na wsi pewne formy współdziałania, przejawiają się zwłaszcza w podejmowaniu przedsięwzięć wymagających pomocy gromady, występowały już w XVI i XVII wieku. W XVI wieku zaczęły powstawać w Polsce tzw. banki pobożna oparte na wzorach wytworzonych w południowej i zachodniej Europie kilkadziesiąt lat wcześniej. Miały one udzielać kredytu ubogiej ludności, aby uchronić ją przed koniecznością korzystania z pomocy lichwiarzy. Pożyczki te były bezprocentowe, zaś kapitał pochodził z dobrowolnych ofiar. Pierwszą tego rodzaju instytucją była Fundacja Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona w 1577 roku przez ks. Wawrzyńca Białobrzeskiego.
Zdecydowanie bliższe dzisiejszemu ujęciu spółdzielni było – powołane w 1816 roku przez naukowca i działacza ks. Stanisława Staszica – Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. W chwili powstania liczyło 329 chłopów, gospodarujących na 6 tys ha gruntów przekazanych przez ks. Stanisława. Działania te były początkami ruchu spółdzielczego.

 

HISTORIA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej powstała w wyniku połączenia ośmiu Spółdzielni: Gminnej spółdzielni „SCh” w Niedrzwicy Dużej, Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Niedrzwicy Dużej, Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Niedrzwicy Dużej, Spółdzielni Spożywców „Kłos” w Niedrzwicy Kościelnej, Powszechnej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „ Siła” w Kolonii Borzechów, Powszechnej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Czółnach, Spółdzielni Spożywców „Jedność” w Strzeszkowicach oraz Powszechnej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Krężnicy Jarej. Nowo powstałą Spółdzielnię zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Lublinie w dniu 16 listopada 1948 roku pod nr S 30. W skład pierwszego Zarządu weszli: Jan Zdeb – Prezes Zarządu oraz Bolesław Sokołowski, Józef Antoń, Kazimierz Wilczek, Józef Pawlik.

W 1948 roku Spółdzielnia zatrudniała 34 osoby. Działalność prowadzona była w zakresie: rozlewni piwa, masarni, skupu skór, jaj, sprzedaży nafty, smarów, gwoździ, drewna. Sprzedaż detaliczna odbywała się w dwóch sklepach w Niedrzwicy Dużej oraz Niedrzwicy Kościelnej, Borzechowie, Czółnach, Strzeszkowicach, Sobieszczanach i Krężnicy Jarej. Ponadto Spółdzielnia posiadała stawy rybne.

W 1949 roku wzrosło zatrudnienie oraz otworzono nowy sklep w Krebsówce, prowadzono szkółkę drzewek owocowych, skup owoców i ziemniaków.

W 1952 roku powołano nowy Zarząd, który podjął działania zmierzające do rozbudowy Spółdzielni. Największy rozwój przypada na lata 1958 – 1988. Wybudowano wówczas lub oddano do użytku większość sklepów, masarnię, wytwórnię wód gazowanych, dwie restauracje, trzy bazy magazynowe, punkty skupu żywca, dwa magazyny zbożowe. W 1988 roku Spółdzielnia posiadała ponad 30 sklepów, zatrudniała 237 osób i szkoliła 7 uczniów.

Przełom polityczny i gospodarczy kraju na początku lat 90. oraz wzrost konkurencji spowodowały spadek obrotów i rentowności Spółdzielni, która została zmuszona do ograniczenia swej działalności, zbycia części majątku oraz wydzierżawienia kilku obiektów handlowych i usługowych. Zatrudnienie zmalało do 40 osób.

W latach kolejnych Spółdzielnia na nowo zaczęła się rozwijać. W latach 2004-2005 pozyskano środki zewnętrzne w ramach programu SAPARD na remont wnętrza piekarni oraz zakupu pieca obrotowego, komory fermentacyjnej, rogalikarki, przesiewacza mąki, stacji uzdatniania wody oraz samochodu. W roku 2006 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznaczono na wzbogacenie parku maszynowego piekarni o kolejne nowoczesne urządzenia.

Obecnie spółdzielnia skupia swoją działalność na prowadzeniu sprzedaży w 5 punktach detalicznych, sprzedaży węgla, nawozów i kruszywa drogowego w punkcie obrotu rolnego oraz produkcję pieczywa i wyrobów piekarniczych. Niezagospodarowane powierzchnie wydzierżawia pod działalność handlowa i usługową. Zatrudnia 75 osób i zrzesza 86 członków.

Działalność Spółdzielni skupia się na optymalnym wykorzystaniu możliwości handlowo- produkcyjno – usługowych tak by jej oddziaływanie w terenie było jak największe, a liczba zadowolonych klientów stale rosła.

Copyright © GS Niedrzwica 2021.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Czytaj więcej»